souhlas GDPR

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VIAIN,s.r.o. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je a je nutné zpracovat za poskytování služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 2. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru – NE
 4. Agentura – NE
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Účely musí být oddělené a musí se dát možnost výběru!

Doplňte například.

 Cílení reklamy na platformě ………

 Zasílání obchodních sdělení

 Ukládání vašich nákupních preferencí

 Ukládání cookies + vysvětlení, co jsou cookies a proč je ukládáme

 

 

 

 

Přejít nahoru